กิจการร้านสวัสดิการกองทัพเรือ  
Navyshop
หน้าหลัก ผู้บังคับบัญชา บริการ ดาวน์โหลด ติดต่อเรา


                     

 

           *การเพิ่มช่องทางการประชาสมัพนธ์สินค้าและบริการ สามรถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ หัวข้อดาวน์โหลด

          *เปรียบเทียบค่าไฟฟ้า ก่อนและ หลังการใช้ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์(Solar Cell) โดยมีค่าไฟฟ้าลดลง

 

 

 


 

   

 

กิจการร้านสวัสดิการกองทัพเรือ 2/9 ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทรศัพท์ 024755410,024755429 โทรสาร 024755429