หน้าหลัก ผู้บังคับบัญชา บริการ ดาวน์โหลด ติดต่อเรา  

  
 
   

        *ด้วยกิจการร้านสวัสดิการกองทัพเรือ มีความประสงค์ขะรับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อเลือกสรร เป็นลูกจ้างสวัสดิการในกองทัพเรือ จำนวน 1 อัตรา กำหนดการรับสมัครตั้งแต่ ๑ - ๑๕ มิ.ย.๖๑

        *กิจการร้านสวัสดิการ ทร. รับการประสานงานจาก ร้าน ยูเคที แอ็ดวานซ์ เซอร์วิสมีความประสงจะนำสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า จักรยาน โทรศัพท์เคลื่อนที่ และสินค้าอื่นๆ ไปจำหน่ายให้กับกำลังพล ทร. โดยวิธีการผ่อนชำระกับกิจการร้านสวัสดิการ ทร. ในพื้นที่ต่างๆตามวัน เวลา และสถานที่ ดังนี้

        *กิจการร้านสวัสดิการกองทัพเรือ มีความประสงค์ลดค่าบำรุงสถานที่ เพื่อเปิดโอกาสให้กับกำลังพลกองทัพเรือ และครอบครัว

          *การเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์สินค้า
และบริการ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ หัวข้อดาวน์โหลด

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจการร้านสวัสดิการกองทัพเรือ 2/9 ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทรศัพท์ 024755410,024755429 โทรสาร 024755429